Yhteiskuntavelvoitteiden täyttäminen


Noudatamme kaikissa rakennustöissämme
Rakennusalan työehtosopimusta ja työnjohdon
osalta Rakennusalan toimihenkilöiden työehto-
sopimusta. Työntekijämme on vakuutettu tapaturmien
varalta. Lisäksi yrityksellämme on voimassa olevat
eläke-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset sekä
toiminnan vastuuvakuutus.

Yrityksemme on merkitty ennakonperintärekisteriin,
arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, työnantaja-
rekisteriin ja kaupparekisteriin. Merkinnät on tar-
kistettavissa YTJ-Yritys- ja yhteisötietopalvelusta.

Yrityksemme tilaajavastuulainmukaiset tiedot voitte tarkistaa maksutta

http://www.tilaajavastuu.fi –sivulta.takaisin